Sterilizasyon

Eskiden sadece ülkelere veya bölgelere özgü kabul edilen hastalıklar, artık tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilmektedir. Dünyada AIDS gibi hastalıkların yayılması; bir çok alanda olduğu gibi, diş hekimliğinin de modern enfeksiyon kontrolleriyle tanışmasını zorunlu kılmaktadır. Önemli olan, diş tedaviniz sırasında daha önceden sizde olmayan bir mikrop veya hastalık almamanızdır. Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerde ve kliniklerde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.

Dezenfeksiyon

Diş hekimliğinde kuru hava sterilizatörü kullanan kliniklerde sterilizasyonda başarısızlık oranı %60 olarak saptanmıştır. Otoklav kullanılan kliniklerde başarısızlıkla karşılaşılmamıştır. Tek başına ısı veya tek başına basınç, sterilizasyon için yeterli değildir. Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır. Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür. Bu nedenle kliniğimizde; kuru hava sterilizatörleri bulunmasına karşın kullanılmamakta, WH marka (Lisa) 2 adet otoklav birlikte kullanılarak optimum sterilizasyon koşulları yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Kliniğimizde Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınan Bazı Önlemler

  • Ayakkabılar için galoş kullanımı
  • Maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük ve hasta önlüğü kullanımı
  • Isı ve basınçla sterilizasyon
  • Tek kullanımlık aletler
  • Dezenfektan spreyler ve solüsyonlar
  • Kullanılan malzemenin tıbbi atık protokolüne uygun olarak atılması