Klinik İçi Eğitim

Multidisipliner tedavi yaklaşımının gerekliliği olarak hekimlerimiz güncel bilimsel yayınları ve kongreleri takip etmekte ve yeni yaklaşımları ekip içerisinde paylaşmaktadır.

Kliniğimizde yardımcı personele yönelik olarak da çeşitli konularda (enfeksiyon kontrolü, acil durum yönetimi gibi) belirli sürelerde eğitim verilmektedir.