İmplantoloji

İmplant, çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin işlev ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş köklüdür.

Estetiğin vazgeçilmez öğesi olan dişlerin kaybı, psikolojik ve sosyal problemlere neden olmasının yanı sıra beslenme, sindirim sorunları ve konuşma bozukluklarına da yol açmaktadır. Ayrıca diş kayıpları ağız içinde de birçok sorunu beraberinde getirir. Örneğin komşu dişler kaybedilmiş diş boşluğuna doğru hareketlenir, üst diş bu boşluğa doğru sarkar ve tüm diş dizilimi bozularak ağzın balansı değişmiş olur, çene eklemi bile bir süre sonra bundan olumsuz etkilenebilir.

İmplant çok çeşitli durumlarda uygulanabilir. Bunlar temel olarak birkaç grupta anlatılabilir;

 

Tek diş eksikliği

Tek diş eksikliklerinde implant tedavisi, köprü restorasyonuna göre daha koruyucu bir tedavi şeklidir.

Köprü yapılabilmesi için sağlıklı dişlerin küçültülerek üzerlerinin kaplanması gerekecektir. Bunun yerine eksik diş veya dişlerin boşluğuna yerleştirilecek implantlar sayesinde yandaki dişlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan, yani sağlıklı dişlere zarar verilmeden tedavi edilebilir.

Kısmi diş eksikliği

Kısmi diş eksikliklerinde, özellikle dişsiz sonlanım durumlarında, hareketli protezler hasta tarafından kabul edilmesi güç tedavi seçenekleridir. Dişsiz bölgeye yapılacak implantlar sayesinde hasta sabit köprülere kavuşacaktır. Ayrıca dişsiz bölgeye yapılacak implantlar kemiklerin de erimesini engelleryerek koruyacaktır.

Tam dişsizlik

Eğer ağızda hiç diş kalmamışsa protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle hareketli protez kullanılamıyorsa implant destekli protezler hastaya konforunu iade etmektedir. Hareketli protez altına yapılacak 2 veya daha fazla sayıda implant ile protez yalnız hasta isteği dahilinde ağızdan çıkarılabilecek, konuşma ve yemek yeme gibi fonksyonlar sırasında hareket etmeyecektir.

İmplantın aşamaları

Muayene ve planlama

İmplant multi disipliner bir yaklaşımla yapılır. İmplantı çene kemiği içine yerleştirecek cerrah ile implant üstü protezi yapacak protez uzmanı birlikte çalışırlar.

İmplant, ileri derecede, kontrol altına alınmamış diyabet gibi bazı sistemik hastalıkları olan kişilerin dışında, büyüme ve gelişmesini tamamlamış her bireye uygulanabilir. Unutulmamalıdır ki sigara ve alkol alışkanlıkları implant tedavisini olumsuz yönde etkilemektedir. İmplantlar titanyumdan yapıldıklarından doku uyumludurlar yani herhangi bir alerjik veya toksik rahatsızlığa neden olmazlar.

Muayene aşamasında detaylı bir ağız içi muayene ile kemik yapısı, dişetleri, alt ve üst çenenin ilişkisi, dişlerin birbirleriyle ilişkileri incelenir. Ölçü alınarak alçı modeller üzerinde de çalışılır. Klasik radyografilerin yanı sıra komplike vakalarda üç boyutlu tomografi alınarak özel bir cihazda çenenin aynı ölçüde modeli elde edilerek implantların yerleştirileceği bölgeler en az hatayla planlanır. Planlama ve bu planlamanın sonrasında yapılacak tedavi detayları hastalarla detaylı olarak konuşulur.

İmplantın yerleştirilmesi

İyi bir tedavi için doğru bir planlama kuşkusuz en başta gelir. Sonrasında yapılacak operasyonun da yeterli ekipman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılması kuşkusuz çok önemlidir. İmplantlar diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile uygulanır. Fakat bazı vakalarda çene kemiğinin yeterli olmadığı ve greft dediğimiz doku ilavesinin gerekli olduğu uzun operasyonlarda veya aşırı stresli hastalarda genel anestezi veya sedasyon altında konforlu bir şekilde operasyon yapılabilir.

Protezlerin yapılması

Ameliyattan sonra osseointegrasyon olarak isimlendirilen; kemiğin implant yüzeyine bağlanması için bir süre beklenir. Bu süre kemiğin yapısına ve kullanılan implantın cinsine göre değişir. Bu süre tamamlandıktan sonra üst yapı yapılır. Operasyondan sonra protezler yapılıncaya kadar estetik ve fonksiyonun devamı için geçici protezler yapılır.