Dr. Dt. Noyan BAŞAL

Dr. Dt. Noyan BAŞAL Doğum Yeri ve Tarihi:
1973 Ankara
Eğitim Bilgileri:
1990 TED Ankara Koleji, 1996- 2002 yılları arasinda Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Çalıştığı Yer:
2009 - Klinik212
Uzmanlık Alanı:
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:
Bildiği Diller:

Doktorun Özgeçmişi

1973 Ankara'da doğdu.

1990 TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.

1990- 1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde yüksek lisansöğrenimini tamamladı.

1996- 2002 yılları arasinda Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ÇeneHastalıkları ve Cerrahisi ABD'da doktorasını tamamladı. "Deneysel kemik içi defelktlerin rejen-erasyonunda solventlerle dehidrate edilmiş kemik greftinin, demineralize kemik matriksininyalnız ve bovin perikardı ile kombine kullanımlarının histopatolojik olarak karşılaştırmalı incelemesi"başlıklı doktora tezi ile birlikte birçok yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

2002- 2005 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD'da öğretim görevlisi olarak görev aldı.

2005- 2009 yılları arasında serbest olarak çalıştı.

2009 yılında dişhekimi ortakları ile birlikte Klinik 212'yi kurudular.